Must Read

Parliamentary Standing Committee on Coal, Mines, and Steel constituted

By IndianMandarins- 05 Oct 2022
321

parliamentary-standing-committee-on-coal-mines-and-steel-constituted

New Delhi (05.10: 2022): The department-related Parliamentary Standing Committees (2022-2023) has been re-constituted as per the recommendations of the Rajya Sabha Chairman and Lok Sabha Speaker. The Committee on Coal, Mines, and Steel is listed below. Shri Rakesh Singh has been appointed as its Chairman. The tenure of the committee started on September 13, 2022:
RAJYA SABHA
 1. Shri Subrata Bakshi
 2. Shrimati Mahua Maji
 3. Shri Rwngwra Narzary
 4. Shri Samir Oraon
 5. Ms. Saroj Pandey
 6. Shri Deepak Prakash
 7. Shri Aditya Prasad
 8. Shri Dhiraj Prasad Sahu
 9. Shri Prabhakar Reddy Vemireddy
 10. Shri B. Lingaiah Yadav

LOK SABHA
 1. Dr. Venkata Satyavathi Beesetti
 2. Shri Balubhau Narayanrao Dhanorkar alias Suresh
 3. Shri Vijay Kumar Hansdak
 4. Shri Kunar Hembram
 5. Shri Chandra Prakash Joshi
 6. Shrimati Kavitha Maloth
 7. Shri S. Muniswamy
 8. Shri Ajay Nishad
 9. Shri Basanta Kumar Panda
 10. Shri S. R. Parthiban
 11. Shrimati Riti Pathak
 12. Shri Komati Reddy Venkat Reddy
 13. Shri Chunni Lal Sahu
 14. Shri Arun Sao
 15. Shri Khan Saumitra
 16. Shri Rakesh Singh
 17. Shri Sunil Kumar Singh
 18. Shri Sushil Kumar Singh
 19. Shri Pashupati Nath Singh
 20. Dr. Tholkappiyan Thirumaavalavan
 21. Shri Ashok Kumar Yadav 

free stat counter