16 IFS officers (1989 batch) empanelled as Jt Secretary

IFS Forest

The Government of India has empanelled 16 IFS (1989 batch) officers to be posted to the rank of Joint Secretary. They are;

 1. M D Sinha (Haryana)
 2. Vineet Kumar Garg (HY)
 3. Pankaj Goel (HY)
 4. M L Srivastava (Sikkim)
 5. Satya Prakash Yadav (UP)
 6. Visharam Sagar Sharma (MP)
 7. Prashant A Jadhav (MP)
 8. Sudhanshu Gupta (Tamil Nadu)
 9. Aditya Kumar Joshi (MT)
 10. Amitabh Gautam (Himachal)
 11. Biswajit Kumar Singh (J&K)
 12. Soumitra Das Gupta (WB)
 13. K S thakur (HP)
 14. Manoj Bhaik (HP)
 15. Alok Das (MP)
 16. Om Prakash Choudhary (MP)
Print